Privacy Statement

[vc_row][vc_column][vc_column_text]

 

 

 

[/vc_column_text][vc_column_text]

Uw Privacy

Wat wij doen om uw Privacy te beschermen

 

Inleiding
De Gooise Fotobooth is een service van de Gooise DJ. Wij hechten veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens en gaat daarom zorgvuldig met uw gegevens om. In deze verklaring vindt u een beschrijving van welke persoonsgegevens de Gooise DJ van u verwerkt, voor welke doeleinden, hoe met deze gegevens wordt omgegaan en welke rechten u in dat kader heeft.

Persoonsgegevens
De Gooise DJ verzamelt en verwerkt van u de volgende gegevens die tot uw persoon kunnen herleiden:

NAW gegevens
communicatiegegevens (telefoon, e-mail)

Doeleinden, verwerkingsgronden en verstrekking aan derden
Voor een goede zullen wij deze gegevens gebruiken om met u te communiceren. We zullen deze gegevens niet met derden delen, tenzij we daar toe gedwongen worden op juridische gronden. Uw toestemming is niet nodig als gegevens worden gebruikt die niet tot uw persoon herleidbaar zijn.

Bewaartermijn
Uw gegevens worden in principe niet langer bewaard dan nodig is voor de doelen zoals hierboven aangegeven of zolang De Gooise DJ bij wet verplicht is gegevens te bewaren.

Beveiliging van gegevens
De Gooise DJ draagt er door technische en organisatorische maatregelen voor dat uw gegevens veilig worden opgeborgen, dat deze niet verloren raken en niet in onbevoegde handen komen.

Voor bezoekers en gebruikers van de digitale kanalen
De Gooise DJ legt wellicht informatie met betrekking tot uw bezoekgedrag van de website vast ten behoeve van onderzoek naar mogelijkheden voor verdere optimalisering van en communicatie over onze producten en diensten, alsmede voor de beveiliging van onze website. De Gooise DJ gebruikt daarvoor (tijdelijke of permanente) eigen cookies en cookies van derden. De Gooise Psychiatrie Praktijk heeft geen zeggenschap over de inhoud en werking van cookies van derden en is daarvoor ook niet verantwoordelijk. U kunt via uw browser de instellingen voor het plaatsen cookies aanpassen of cookies verwijderen.
Deze website kan links naar externe websites en sociale media bevatten. De Gooise DJ heeft geen controle over deze externe websites en moedigt u dan ook aan het privacybeleid van desbetreffende website of sociaal medium te bekijken.

De Gooise DJ, medewerkers of betrokkenen kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor schade, van welke aard dan ook, die de bezoeker, gebruiker of hulpvrager van de website lijdt en die direct of indirect het gevolg is van de aangeboden informatie.

Rechten

Uw rechten in het kader van de verwerking van uw gegevens zijn:

Recht op inzage
De Gooise DJ zal uw persoonsgegevens opsturen/delen als u daarom vraagt.

Recht op het stoppen van het gebruik van gegevens
U mag aangeven dat uw gegevens die bij de Gooise DJ liggen opgeslagen, niet meer worden gebruikt.

Voorts heeft u recht om tegen een bepaalde gegevensverwerking bezwaar te maken. De Gooise DJ beoordeelt uw verzoek met inachtneming van de Algemene Verordening Gegevensbescherming en u zo spoedig mogelijk, maar in elk geval binnen een maand na ontvangst van uw verzoek, informatie verstrekken over de acties die het bedrijf onderneemt naar aanleiding van uw verzoek of bezwaar. Deze termijn met twee maanden verlengd worden indien de complexiteit van uw verzoek of het aantal verzoeken dat we ontvangen daartoe aanleiding geeft. De Gooise DJ zal u in dat geval informeren.

Vragen
Voor vragen of opmerkingen over deze privacyverklaring kunt u met de Gooise DJ contact opnemen via de website.

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]